ทวีปอเมริกาเหนือ

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 

 วันที่ 12-15 ก.ย. 54: พบ นทร. ODOS ที่แคนาดา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 - 15 กันยายน 2554 คณะ สนร. นำโดย อท. วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี คุณสมถวิล ทองประเสริฐ (หน่วยนักเรียน) และคุณสุนิดา บรสัมพันธ์สุข (หน่วยการเงิน) ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ODOS) รุ่นที่ 2

 

ที่ศึกษาอยู่ ณ University of Quebec, Trois Rivieres, University of Quebec, Laval  และ University of Quebec, Chicoutimi เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของนักเรียนทุนโครงการฯ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่ง นทร. ส่วนใหญ่มีผลการศึกษาก้าวหน้าและคาดว่าจะเริ่มสำเร็จการศึกษาในภาค Spring 2012 โดยบรรยากาศการพบปะกับนักเรียนทุนโครงการฯ ทั้ง 3 แห่งเป็นไปด้วยความอบอุ่น

   

วันที่ 12 กันยายน 2554 เวลา 19.30 น. – 21.00 น.
พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนโครงการฯ ที่ศึกษาอยู่ ณ University of Quebec, Trois Rivieres พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 17.00 น. - 20.00 น.

พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนโครงการฯ ณ University of Quebec, Laval พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 17.00 น. - 20.00 น.

  พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนโครงการฯ ณ University of Quebec,Chicoutimi พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น 

 

 วันที่ 27 ธ.ค. 55 : ปฐมนิเทศ นทร. ODOS รุ่นที่ 3

สกพ. และ สนร. จัดปฐมนิเทศน้องใหม่ นทร. ODOS รุ่นที่ 3 ในวันที่ 27 ธ.ค.56 ณ สกพ.นนทบุรี หลังจากนั้น สนร. นำโดย อท. วชิรา ผช. นันทวัน และคุณกร (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียน) ได้เดินทางไปรับน้องๆ ตามสถานศึกษาแห่งต่างๆ ดังนี้

 

   

 

วันที่ 29 ธ.ค. 55 น้องใหม่ 5 คน

   

 

วันที่ 4 ม.ค. 56 น้องใหม่ 11 คน และสนร.นัดพบชุมนุม นทร. MSU วันที่ 5 ม.ค.56

   

 

วันที่ 11 ม.ค. 56 น้องใหม่ 6 คน

   

 

วันที่ 12 ม.ค. 56 น้องใหม่ 11 คน

 

 

วันที่ 18 ม.ค. 56 น้องใหม่ 11 คน

 นอกจากนี้ สนร. ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักเรียนทุกรุ่นพี่ทุกท่านที่มาพบกัน และให้ความช่วยเหลือน้องๆ เป็นอย่างดี