ทวีปออสเตรเลีย

 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย  


   เปิดปฐมนิเทศนักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน  (One district one scholarship) ณ นครเมลเบิร์น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศ ออสเตรเลีย ต้อนรับนักเรียนทุน หนึ่งตำบล หนึ่งทุน (One district one scholarship) ที่มาศึกษา ณ นครเมลเบิร์น รัฐ วิกตอเรีย โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ร่วมด้วย Dr. Simon Wallace กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำนคร เมลเบิร์น และ คุณ สุภาพรรณ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ผู้นำกลุ่ม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

  ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มีสถานศึกษาณ รัฐ Victoria


เลขาธิการ ก.พ.และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประชุมร่วมกับนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มีสถานศึกษา ณ รัฐ Victoria วันที่ 8 เมษายน 2556