สถิติข้อมูลนักเรียนทุน

 

สถิตินักเรียนทุน
โครงการ 1 อำเภอ  1 ทุน  รุ่นที่ 3- 4
ที่อยู่ระหว่างรับทุนและศึกษาอยู่ปัจจุบัน จำแนกประเทศ   

 ประเทศและสาขาวิชาที่นักเรียนทุนศึกษา รุ่นที่ 1-4