ประเทศและสาขาวิชาที่ให้เลือกไปศึกษา

    

   โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้พิจารณาให้นักเรียนทุนไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในร่นที่ 1-2 ซึ่งเป็นประเทศที่มีความชำนาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในภาพรวม เดิม 35 ประเทศ สำหรับนักเรียนทุน รุ่นที่ 3-4 ได้มีการจัดสรรกลุ่มประเทศใหม่ ทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ  โดยจะพิจารณาประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อน  มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก  และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  ปัจจุบันประเทศให้ไปศึกษาจำนวน 45 ประเทศ 91 สาขา ดังนี้ 

สาขาวิชาที่ให้เลือกไปศึกษาต่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 
          
     
 ประเทศที่ให้นักเรียนทุนศึกษาต่อ

 
 
เบลเยียม
ฮังการี
โปรตุเกส
ฟินแลนด์
นอร์เวย์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
อิตาลี
 
เนเธอร์แลนด์
เดนมาร์ค
สวีเดน
สเปน
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
รัสเซีย
*อังกฤษ*
 
 
 
 
 
 
ทวีปอเมริกาใต้
ชิลี
เม็กซิโก
บราซิล
อาร์เจนตินา
 
 
 
ฮ่องกง
เกาหลีใต้
อิสราเอล
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
ซาอุดิอาระเบีย
ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย
 
 
 
 
 
 
 
ไทย
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
กัมพูชา
 
เวียดนาม
บรูไน
 
 
 
 
ทวีปแอฟริกาใต้
 
อียิปต์
แอฟริกาใต้
 
 
 
 
ทวีปออสเตรเลีย
 
*นิวซีแลนด์*