การดำเนินการจัดสอบข้อเขียน

 

 

  

   ตารางการสอบ ข้อกำหนดการสอบข้อเขียนและจำนวนสนามสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3   

 

          ายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3