หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
  ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
  แหล่งงาน
  ODOS News
  กระดานถาม-ตอบ
  เอกสารดาว์นโหลด
  ความเป็นมาและหลักการของโครงการ
  วัตถุประสงค์
  ติดต่อเรา

 วันนี้ : 72 
 เดือนนี้ : 6547 
 ทั้งหมด : 2464272 
  ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
กลุ่มลิ้งค์: รายละเอียด:
ค้นหาพบ 261 เรคคอร์ด
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 21 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary21.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary22.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 23 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesarea23.go.th/web/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa24.go.th/ks/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 25 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.kksec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 26 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.ses26.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 27 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary27.go.th/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.mskyt28.info/home.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary29.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.cpmsec-ed.org/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.mattayom31.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.ssbr.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary33.go.th/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary34.go.th/web34/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary35.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary36.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa37.go.th/sesa37/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 38 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary38.go.th/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary39.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sec40.go.th/
 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก อาคาร สพฐ.5 ชั้น 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โปรดติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ
เบอร์โทรศัพท์. 02-280-0374 หรือ 02-628-5646 ต่อ106-107
โทรสาร. 02-281-0953 E-mail: odos.moe@gmail.com