กลุ่มลิ้งค์:
รายละเอียด:
 
ค้นหาพบ 261 เรคคอร์ด
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
www.sesao1.go.th
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary2.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary3.go.th/main
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.ssps4.go.th/ssps4/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 5 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary5.obec.go.th/sec5/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 6 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://csc5.brr.ac.th/news.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 7 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.spm7.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 8 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://sesao8.go.th/sesao/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 10 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa10.go.th/sesa10/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 11 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary11.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sea12.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 13 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.matthayomtrang.net/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 14 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesao14.org/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.mathayom15.org/web2012/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 16 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://snorsmp16.com/smp16/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa17.go.th/html/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 18 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://182.93.221.30/nspm18/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesao19.go.th/web/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa20.go.th/