กลุ่มลิ้งค์:
รายละเอียด:
 
ค้นหาพบ 268 เรคคอร์ด
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 14 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesao14.org/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.mathayom15.org/web2012/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 16 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://snorsmp16.com/smp16/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa17.go.th/html/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 18 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://182.93.221.30/nspm18/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesao19.go.th/web/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa20.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 21 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary21.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary22.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 23 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesarea23.go.th/web/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa24.go.th/ks/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 25 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.kksec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 26 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.ses26.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 27 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary27.go.th/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.mskyt28.info/home.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary29.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.cpmsec-ed.org/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.mattayom31.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.ssbr.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary33.go.th/index.php