กลุ่มลิ้งค์:
รายละเอียด:
 
ค้นหาพบ 268 เรคคอร์ด
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary34.go.th/web34/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary35.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary36.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sesa37.go.th/sesa37/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 38 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary38.go.th/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary39.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.sec40.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary41.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]
http://www.secondary42.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.kbi.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.bkk1.go.th
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.kan1.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.kan2.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.kri3.obec.go.th
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.ksn1.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://203.172.182.19/ks2/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.kalasin3.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.kpt1.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.kpt2.net/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.kkzone1.go.th/home.php