วันที่โพส:  -/-/-

 

  นังสือชี้แจงแนวทางการประกาศผลการคัดเลือกและการับรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่

  แบบฟอร์มการรับรายงานตัวผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3   

 


       ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  (วันที่ :31 มี.ค. 2557)
       แบบฟอร์มการแจ้งสถานศึกษาและสาขาวิชา  (วันที่ :31 มี.ค. 2557)
       เก็บตก การทำสัญญารับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  (วันที่ :18 มี.ค. 2557)
       เก็บตก! การทำสัญญารับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  (วันที่ :18 มี.ค. 2557)
       ข่าวการปฐมนิเทศ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  (วันที่ :17 มี.ค. 2557)
       แจ้งการปฐมนิเทศและทำสัญญาผู้รับทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  (วันที่ :07 มี.ค. 2557)
       ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 42 แห่ง  (วันที่ :28 ก.พ. 2557)