วันที่โพส:  -/-/-

 

  นังสือชี้แจงแนวทางการประกาศผลการคัดเลือกและการับรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่

  แบบฟอร์มการรับรายงานตัวผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3   

 


       ประมวลกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3   (วันที่ :15 ส.ค. 2557)
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓   (วันที่ :28 ก.ค. 2557)
       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  (วันที่ :30 มิ.ย. 2557)
       กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  (วันที่ :13 มิ.ย. 2557)
       ผู้บริหาร ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  (วันที่ :11 มิ.ย. 2557)
       ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓  (วันที่ :28 พ.ค. 2557)
       แจ้งกำหนดการสอบใหม่โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ 3   (วันที่ :28 พ.ค. 2557)