ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมวันที่โพส:  12 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่งทั่วประเทศ โปรดดูรายละเอียด...

 

ตารางการสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
วันที่สอบ  เวลา จำนวน(ชั่วโมง) วิชาที่สอบ
17 มีนาคม 2556 08.30 - 10.30 น. 2 ชั่วโมง ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 
(ภาคเช้า) ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์
  10.30 - 11.30 น. 1 ชั่วโมง  SAT (ข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน)
พักกลางวัน 11.30-13.00 น.
17 มีนาคม 2556 13.00 - 15.00 น.  2 ชั่วโมง ตอนที่ 1 สังคมศึกษา
(ภาคบ่าย) ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ

"บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของผู้มีสิทธิสอบสามารถรับได้ที่สนามสอบที่ตนมีรายชื่อในตอนเช้าของวันสอบ
เพื่อนำไปแสดงตน ณ ห้องสอบ"


 คลิกเพื่่อดาวน์โหลดรายชื่อสนามสอบ 76 แห่งทั่วประเทศ 

รายชื่อสนามสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4  จำนวน 76 สนามสอบทั่วประเทศ
ลำดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดที่ตั้งสนามสอบ สนามสอบข้อเขียน
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี 
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

นนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี  
 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล
 สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี
 ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 อ่างทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี
 สมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) ปราจีนบุรี ร.ร.ปราจีนกัลยาณี อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี
 นครนายก ร.ร.นวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก
 สระแก้ว ร.ร.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ราชบุรี กาญจนบุรี)
ราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
นครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ. เมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี
 ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สุมทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 สมุทรสาคร โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย  
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง) นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 พัทลุง โรงเรียนพัทลุง  อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 
(ตรัง  กระบี่)
ตรัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
 กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
(พังงา ภูเก็ต ระนอง)
พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง  จ.พังงา
 ภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง จ.ระนอง
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) นราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย
ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ยะลา โรงเรียนสตรียะลา
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล) สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด) จันทบุรี โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 ตราด  โรงเรียนตราษตระการคุณ  จังหวัดตราด
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
(ชลบุรี  ระยอง)
ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ระยอง โรงเรียนวัดป่าประดู่  
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
(เลย หนองบัวลำภู)
เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
 จังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  อำเภอเมือง  
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) อุดรธานี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย  บึงกาฬ) หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารอ.เมืองหนองคายจ.หนองคาย
 บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬอ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม
 มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 (สกลนคร) สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) มหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี  (อาคาร 5) 
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 (ร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   (ศรีสะเกษ ยโสธร) ศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

อุบลราชธานี

สนามสอบจังหวัดเดียว

โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี    
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  อาคารท่ี 6
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) สุรินทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย พะเยา) เชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
(แพร่ น่าน)
แพร่  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 น่าน  โรงเรียนสตรีศรีน่าน
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก) สุโขทัย โรงเรียนอุดมดรุณี
 ตาก (อ.เมืองตาก) โรงเรียนตากพิทยาคม
 ตาก (อ.แม่สอด) โรงเรียนสรรพวิทยาคม
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  (อาคาร ๔) อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
 อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์  โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.  เมือง    จังหวัดเพชรบูรณ์  
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) กำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  อ. เมือง  จ.กำแพงเพชร
 พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ. เมือง  จ.พิจิตร
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) นครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  โปรดคลิกที่ชื่อสำนักงานเขตด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

 


ลำดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรุงเทพมหานคร

2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต กรุงเทพมหานคร 
 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม  

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3(นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)
ประกาศแก้ไขรายชื่อ 

4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ )

7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
โปรดดาวน์โหลด/อ่านให้ครบทุกเอกสาร
  หน้าประกาศรายชื่อ สพม.8 
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบราชบุรี 
   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบกาญจนบุรี

9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)

10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
โปรดดาวน์โหลด/อ่านให้ครบทุกเอกสาร

 ประกาศ 1 ประกาศ 2 ประกาศ 3 ประกาศ 4 ประกาศ 5 ประกาศ 6
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 

 

 

ลำดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
โปรดดาวน์โหลด/อ่านให้ครบทุกเอกสาร
 ประกาศ   ประกาศ   ประกาศ 3   ประกาศ 

12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง)

13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง  กระบี่)

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 
 ประกาศแก้ไขรายชื่เพิ่มเติม  
 ประกาศรายชื่อเพิม่เติม 2  

16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด)

18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี  ระยอง)  
ประกาศรายชื่อจังหวัดชลบุรี 
ประกาศจังหวัดระยอง 
 ประกาศแก้ไขรายชื่อ 

19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู)  หัวข้อข่าวสาร สพม.

20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)
โปรดดาวน์โหลด/อ่านให้ครบทุกเอกสาร
 
 ประกาศ  
 บัญชีแนบท้ายประกาศ
 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

 

21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ)
โปรดดาวน์โหลด/อ่านให้ครบทุกเอกสาร
   ประกาศ 1  
 ประกาศ 

22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
โปรดดาวน์โหลด/อ่านให้ครบทุกเอกสาร
 ประกาศ  
 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม 

23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 (สกลนคร)

24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)
โปรดดาวน์โหลด/อ่านให้ครบทุกเอกสาร

 ประกาศ 
 บัญชีแนบท้าย

25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 (ร้อยเอ็ด)
 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม 

28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   (ศรีสะเกษ ยโสธร)
 ดาวนโหลดประกาศรายชื่อ

   29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)

 

31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)  หน้าประกาศ 
  หน้าประกาศ 

32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) 
 ประกาศแก้ไขล่าสุด 

33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) 
 หน้าประกาศ 
 บัญชีแนบท้ายประกาศ 

36

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน)
ประกาศฉบับที่ 1  
 ประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

38

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก)

39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)

42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)

 

 

 

 ข้อควรปฏิบัติในการสอบโครงการ  1  อำเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 4

1.   นักเรียนต้องมาถึงสนามสอบภายในเวลา 08.00 น. เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้สอบจากคณะกรรมการ หรือตามที่กรรมการประจำสนามสอบกำหนด  และนักเรียนทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง (บัตรประจำตัว : บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย ทั้งนี้ บัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

2.   นักเรียนต้องไม่นำ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องช่วยในการคำนวณ นาฬิกาที่ส่งข้อมูลตัวเลขได้ เข้าห้องสอบ

3.   นักเรียนต้องไม่นำ ไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ ปากกาลบคำผิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

4.   การออกจากห้องสอบ  นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น

5.   สำหรับรายละเอียดอื่นขอให้ฟังการชี้แจงจากกรรมการสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

เครื่องเขียนที่นักเรียนต้องเตรียมอาทิ :  ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน  ดินสอ 2B  เน้นที่มีความคมชัดได้มาตรฐาน และยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ

     ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตาม “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของ ผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548” โดยเคร่งครัด 


       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ :19 เม.ย. 2561)
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2  (วันที่ :10 เม.ย. 2561)
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2  (วันที่ :07 มี.ค. 2561)
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ :07 มี.ค. 2561)
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ :28 ก.พ. 2561)
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ  (วันที่ :02 ก.พ. 2561)
       รายงานตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  (วันที่ :26 ม.ค. 2561)