วันที่โพส:  -/-/-
  •  www.odos.bic.moe.go.th เปิดโอกาสให้สถานประกอบการต่างๆสามารถดูข้อมูลของนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากที่สำเร็จการศึกษา เืพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้มีโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
  • โดยสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ทางหน้าเว็บไซต์ และส่งข้อมูลของบริษัท / หน่วยงานแบบย่อ มาทาง E-mail : odos@bic.moe.go.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบอนุมัติผ่านทาง E-mail: เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการของท่าน และตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร
  • สามารถอ่านข้อมูลการเข้าระบบได้ที่นี่

 

 

 

 

ที่มา : 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
       ขอเชิญนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       การติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       สรุปผลการประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ : 10 ส.ค. 2559 )
       ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (วันที่ : 20 ม.ค. 2559 )
       สสวท.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถและคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 345 ทุน   (วันที่ : 04 ม.ค. 2559 )