วันที่โพส:  -/-/-
  •  www.odos.bic.moe.go.th เปิดโอกาสให้สถานประกอบการต่างๆสามารถดูข้อมูลของนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากที่สำเร็จการศึกษา เืพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้มีโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
  • โดยสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ทางหน้าเว็บไซต์ และส่งข้อมูลของบริษัท / หน่วยงานแบบย่อ มาทาง E-mail : odos@bic.moe.go.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบอนุมัติผ่านทาง E-mail: เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการของท่าน และตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร
  • สามารถอ่านข้อมูลการเข้าระบบได้ที่นี่

 

 

 

 

ที่มา : 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   (วันที่ : 19 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนทุน   (วันที่ : 09 ส.ค. 2561 )
       สพฐ. ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2561   (วันที่ : 12 ก.ค. 2561 )