ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  26 มี.ค. 2556
ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสทุกคน...ได้มีส่วนรวมในการถ่ายทอดความรู้สึกความประทับใจในการศึกษาในต่างประเทศ โดยการเขียนเป็นบทความพร้อมภาพถ่ายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลียนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างนักเรียนทุน ทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้วและอยู่ระหว่างการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โปรดอ่านรายละเอียด...

ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสทุกคน...ได้มีส่วนรวมในการถ่ายทอดความรู้สึกความประทับใจในการศึกษาในต่างประเทศ โดยการเขียนเป็นบทความพร้อมภาพถ่ายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลียนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างนักเรียนทุน ทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
และอยู่ระหว่างการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องๆ ที่จะได้เรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาต่อในต่างประเทศต่อไป สามารถส่งบทความมาได้ที่ส่งมายัง  E-mail : odos.moe@gmail.com เพื่อที่เราจะได้นำเสนอผ่านเว็บไซต์โครงการนี้  "เราเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ต่างๆ ที่นักเรียนทุนได้ถ่ายทอดจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องได้รับโอดอสเหมือนรุ่นพี่ ๆ ดังเจตนารมณ์ของโครงการที่ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในการรับใช้สังคม"

ขอบคุณล่วงหน้าในการให้ความร่วมมือ

       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )