ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  22 เม.ย. 2556
กำหนดสอบสัมภาษณ์พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๓๑ แห่งทั่วประเทศ โปรดอ่านรายละเอียด...

  

    สนามสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
     จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 แห่ง ทั่วประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสนามสอบ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ชื่อห้องสอบสัมภาษณ์ กำหนดรายงานตัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ซอยศรีอยุธยา 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อาคารหอประชุมพญาไท   รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น ๓   รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) นนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี  ถนน พิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี ห้องประชุม  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์   รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)  สิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ชั้นล่าง  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) ฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
410/1 ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องประชุมโกวิท  ชั้น 2  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาคาร 6 ชั้น 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี ห้องประชุม  รายงานตัว 8.30 น.
  กาญจนบุรี ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี  ห้องประชุม  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) สุพรรณบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  รายงานตัว 8.30 น.
  นครปฐม ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม ห้องประชุม  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ถ.ดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ห้องประชุม ชั้น 2  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช  พัทลุง) นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     เลขที่ 12/13  หมู่ที่ 2  ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง  กระบี่) ตรัง ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) พังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เลขที่ 702 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  ห้องประชุมเขางุ้ม ชั้น 2   รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) นราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 หมู่ 10 ถนนนราภิรมย์ ตำบลนางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล) สงขลา อาคารเฉลืมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ ถนนสะเดาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด) จันทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
 อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ ถนนท่าแฉลบ  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  อาคารเอนกประสงค์  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี  ระยอง) ชลบุรี เลขที่ 111/200 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชั้น 2  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) อุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เลขที่79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจัน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   ตำบลโพนทอง อำแภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   ห้องประชุมเสียงพิณ  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  (เลขที่ 100/1 ม.15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น) ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อถนนเทวาภิบาล ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 917/20 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ห้องประชุมชาญประดิษฐ์   รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมธนาภูมิ สพมม.29  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  อาคารอำนวยการกลาง  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ชั้น 4   รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  ห้องประชุมพิกุลทอง  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ห้องประชุมแม่กก  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน) แพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ถนนแพร่ - ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ห้องประชุม  3  สพม.เขต 37  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ห้องประชุมอาคารสำนักงาน  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) กำแพงเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  รายงานตัว 8.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) นครสวรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เลขที่ 105 / 30 หมู่ 10 ตำบล วัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรณ์  จังหวัดนครสวรรค์ ห้องประชุมราชสิทธิเวที  รายงานตัว 8.30 น.
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )