ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  02 พ.ค. 2556
ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่  19 เมษายน 2556 และได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 29 เขต 31 สนามสอบสัมภาษณ์ โดยจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 137 ราย จำแนกเป็น          

            (1)  ทุนประเภท 1  จำนวน 14 ราย 
            (2)  ทุนประเภท 2  จำนวน 123 ราย       
            ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )