ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  02 พ.ค. 2556
ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่  19 เมษายน 2556 และได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 29 เขต 31 สนามสอบสัมภาษณ์ โดยจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 137 ราย จำแนกเป็น          

            (1)  ทุนประเภท 1  จำนวน 14 ราย 
            (2)  ทุนประเภท 2  จำนวน 123 ราย       
            ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )