ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  02 พ.ค. 2556
ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่  19 เมษายน 2556 และได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 29 เขต 31 สนามสอบสัมภาษณ์ โดยจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 137 ราย จำแนกเป็น          

            (1)  ทุนประเภท 1  จำนวน 14 ราย 
            (2)  ทุนประเภท 2  จำนวน 123 ราย       
            ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 

 
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ : 06 พ.ย. 2560 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 03 พ.ย. 2560 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )