ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา วันที่โพส:  19 มิ.ย. 2556
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลอาชีพที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ โดยพบว่าเป็นของ 3 อาชีพ คือ แพทย์ ทันตะ เภสัชกร ตามลำดับ

    

       สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลอาชีพที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ โดยพบว่าเป็นของ 3 อาชีพ คือ แพทย์ ทันตะ เภสัชกร ตามลำดับ

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน ประจำปี 2554  โดยพบว่า ระดับปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เพิ่งจบการศึกษานั้น สำหรับเงินเดือนขั้นต่ำ

 

อาชีพแพทย์ ไม่หลุดการสำรวจในครั้งนี้ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดให้อยู่ในกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกหรือเทียบเท่า โดยแพทย์-ทันตแพทย์จบใหม่ ระดับการศึกษานี้เทียบเท่าปริญญาเอกหากทำงานในภาคเอกชน 

 

อันดับที่ 1 แพทย์ จะได้รับเงินเดือนประมาณขั้นต่ำ 51,285 บาท 

 

อันดับที่ 2  ตำแหน่งทันตแพทย์ เงินเดือนภาคเอกชนขั้นต่ำ 48,359 บาท

 

อันดับที่ 3 คือ เภสัชกร เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือน คือ โดยเฉลี่ย 17,389 บาท รองลงมาคือ สถาปนิก โดยเฉลี่ย 15,756 บาท

 

อันดับ 4 มีหลายตำแหน่ง คือ วิศวกรสาขาต่างๆ วิศวกรไฟฟ้า เครื่องกล และพยาบาล 

 

อันดับ 5 คือ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักทรัพยากรธรณี โดยพวกเขาได้รับเงินเดือนใกล้เคียงกัน คือโดยเฉลี่ยประมาณ 14,786 และ 14,457บาท ตามลำดับ  ส่วนเงินเพิ่มอื่นๆเฉลี่ยต่อเดือน แพทย์ก็ยังได้รับเงินเพิ่มอื่นๆ เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดเช่นกัน คือ ประมาณ 11,235 บาท รองลงมาคือทันตแพทย์ และเภสัชกร ได้รับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,449 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

 

 

ในขณะที่คณะทั้ง 3 ได้แก่ แพทย์ ทันตะและเภสัช จะไม่มีตกงานอย่างแน่นอนในปัจจุบัน เพราะรัฐบรรจุต่ำแหน่งราชการให้เป็น นายแพทย์หรือทันตแพทย์ปฎิบัติการ เพื่อไปใช้ทุนในจังหวัดต่างๆ

              
ในขณะที่สาขายอดฮิตอย่างวิศวะ, คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ โอกาศได้งานยังน่าเป็นห่วง จากข้อมูลกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าภาคเอกชนทั้งหมด จะรับต่ำแน่งงานได้เพียง 2-3 พันต่ำแหน่ง แต่มีผู้สมัครซึ่งจบวิศวะจากมหาลัยรัฐบาล 2-3 หมื่นคน และวิศวะจากมหาลัยเอกชนอีก 6 หมื่นคน รวมผู้สมัครมากถึง 9 หมื่นคนขึ้นไป   ในขณะที่ขณะยอดฮิตอย่างบริหารธุรกิจที่เปิดสอนในทุกมหาลัย มีผู้จบใหม่ร่วมแสนคน รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผู้จบใหม่หลายหมื่นคน โอกาศได้งานก็ยังน่าเป็นห่วง ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ที่มีสาขาเดียวกัน เมื่อจบมาแล้ว ก็ไม่มีความแตกต่างในการหางานทำ
เนื่องจากต่ำแหน่งงานมีจำนวนจำกัดในหลักพันคน แต่มีผู้จบเป็นจำนวนมากระดับหลายหมื่นถึงแสนคน ทำให้ต้องแข่งขันกันหางานที่มากขึ้น เนื่องจากเป็นงานที่สามารถนำแรงงานมาทำงานทดแทนกันได้ โดยอาศัยการเรียนรู้งาน ซึ่งอาจใช้เวลาหางานมากกว่าสามเดือนขึ้นไปที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 
       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ : 10 ส.ค. 2559 )
       ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (วันที่ : 20 ม.ค. 2559 )
       สสวท.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถและคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 345 ทุน   (วันที่ : 04 ม.ค. 2559 )
       จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย อนุมัติ ๒๓ ราย   (วันที่ : 24 พ.ย. 2558 )
       จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย อนุมัติ ๒๓ ราย   (วันที่ : 24 พ.ย. 2558 )
       กำหนดการจัดทำสัญญารับทุนของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 – 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2558 จำนวน 33 คน ที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   (วันที่ : 28 ก.ย. 2558 )
       ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3-4) ที่ศึกษาต่อในประเทศ   (วันที่ : 20 ส.ค. 2558 )