ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  29 ส.ค. 2556
โปรดอ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯ ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนสมัครสอบ...

 

สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กรุงเทพมหานคร  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร   
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)  
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 
 
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)  
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) แก้ไขฉบับใหม่  
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
ประกาศฉบับใหม่    
 
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)  
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)  
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ประกาศฉบับใหม่     
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)  
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง)  
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง  กระบี่)   
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ประกาศเพิ่มเติม 1 ราย 
 
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)  
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)  
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด)  
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี  ระยอง)  
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู)  
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)  
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย  บึงกาฬ)

ดูที่หัวข้อ ....ข่าวล่าสุดแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 21

 
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
ประกาศปรับแก้ไขประกาศเพิ่มเติม  ฉบับ 2  
 
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) 
 
 
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)  
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)  
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)  
27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
ประกาศเพิ่มเติม 1 ราย   

 
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)  
30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ประกาศแก้ไขข้อความ  

 
31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ประกาศเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย 

 

32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  
33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 34 ราย 

 

34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ประกาศแก้ไขขอความในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และเปลี่ยนแปลงสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่

 

 
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)  
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)  
37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน) 

ประกาศแก้ไขข้อความฯ 

 
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก)  
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)  
40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ฉบับที 2 ประกาศเพิ่มเติม จำนวน 106 ราย

 

41


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)

(หา

 
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)   

หมายเหตุ   หากพบว่ารายชื่อ - นามสกุล และชื่อโรงเรียนพิมพ์/สะกดผิดให้ประสานเขตพื้นที่ที่ตนสมัครเพื่อดำเนินการแก่ไข 

 

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )