ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  29 ส.ค. 2556
โปรดอ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯ ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนสมัครสอบ...

 

สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กรุงเทพมหานคร  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร   
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)  
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 
 
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)  
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) แก้ไขฉบับใหม่  
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
ประกาศฉบับใหม่    
 
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)  
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)  
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ประกาศฉบับใหม่     
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)  
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง)  
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง  กระบี่)   
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ประกาศเพิ่มเติม 1 ราย 
 
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)  
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)  
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด)  
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี  ระยอง)  
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู)  
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)  
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย  บึงกาฬ)

ดูที่หัวข้อ ....ข่าวล่าสุดแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 21

 
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
ประกาศปรับแก้ไขประกาศเพิ่มเติม  ฉบับ 2  
 
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) 
 
 
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)  
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)  
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)  
27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
ประกาศเพิ่มเติม 1 ราย   

 
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)  
30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ประกาศแก้ไขข้อความ  

 
31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ประกาศเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย 

 

32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  
33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 34 ราย 

 

34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ประกาศแก้ไขขอความในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และเปลี่ยนแปลงสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่

 

 
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)  
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)  
37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน) 

ประกาศแก้ไขข้อความฯ 

 
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก)  
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)  
40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ฉบับที 2 ประกาศเพิ่มเติม จำนวน 106 ราย

 

41


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)

(หา

 
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)   

หมายเหตุ   หากพบว่ารายชื่อ - นามสกุล และชื่อโรงเรียนพิมพ์/สะกดผิดให้ประสานเขตพื้นที่ที่ตนสมัครเพื่อดำเนินการแก่ไข 

 

 
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ : 06 พ.ย. 2560 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 03 พ.ย. 2560 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )