ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  02 ก.ย. 2556
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายชื่อสนามสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จำนวน 77 สนามสอบทั่วประเทศ

ชื่อสำนักงาน จังหวัดสนามสอบ สนามสอบข้อเขียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทพลีลา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) นนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ (เปลี่ยน) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล
สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี
ลพบุรี ปรับเปลี่ยนสนามสอบเป็น                     โรงเรียนพระนารายณ์
อ่างทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี
สมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
นครนายก โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
สระแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(ราชบุรี กาญจนบุรี)
ราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เพชรบุรี โรงเรียนคงคาราม 
ประจวบคีรีขันต์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สมุทรสาคร โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง) นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมาราช
พัทลุง โรงเรียนพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง  กระบี่) กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานุชนุกูล
ตรัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี
ยะลา โรงเรียนสตรียะลา
นราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล) สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด) จันทบุรี โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี  ระยอง) ชลบุรี โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม (ชื่อเดิม ชลราษฎรอำรุง 2)
ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม
หนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) อุดรธานี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย  บึงกาฬ) หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) นครพนม(สนามสอบเดียว) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) มหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล
อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) นครราชสีมา โรงเรียนอุบลราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) สุรินทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย พะเยา) เชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่ น่าน)
น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
แพร่  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก) สุโขทัย โรงเรียนอุดมดรุณี
ตาก (อำเภอเมืองตาก)

โรงเรียนตากพิทยาคม                               ได้แก่ผู้สมัครจากอำเภอดังนี้                 (อำเภอเมืองตาก, อำเภอบ้านตาก,                     อำเภอสามเงา, อำเภอวังเจ้า)

ตาก(อำเภอแม่สอด)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม                              ได้แก่ผู้สมัครจากอำเภอดังนี้                  (อำเภอแม่สอด, อำเภอแม่ระมาด,            อำเภอท่าสองยาง, อำเภอพบพระ,            อำเภออุ้มผาง,)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ (อาคาร 4)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) กำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) จังหวัดนครสวรรค์(ใช้สนามสอบแห่งเดียว) โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 

 

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )