ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  02 ต.ค. 2556
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาเตรียมความพร้อมที่เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเทศฝรั่งเศส -นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน
นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาเตรียมความพร้อมที่ เมืองLe Mans 
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

รมว.ศธ.เปิดเผยว่าขณะนี้มีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที 3 ซึ่งเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในช่วงเดือนตุลาคม 2555 กำลังศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศสและวิชาการอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา
(
Institut Universitaire de Technologie – IUT) มหาวิทยาลัย Le Manas จำนวน 21 คน โดยทั้งหมดเป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต ที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี วิศวกรรมเครื่องกล ชีวเทคโนโลยี มาตรวิทยา เป็นต้น ในระหว่างการศึกษาเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนทุนได้มีโอกาสทบทวน ศึกษาด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆนักเรียนเหล่านี้จะต้องสอบประเมินผลการศึกษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Diplome Universitaire Preparation aux Formations Scientifiques et Technologiques – DU PFST) หากยังไม่ผ่านหลักสูตรในรอบที่ 1 ก็สามารถศึกษาต่อได้อีก 1 ปีการศึกษา (กันยายน 2556 ถึงมิถุนายน 2557)

สำหรับผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมแล้ว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสจะได้ประสานกับสมาคมผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เพื่อให้มีการสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนที่สอบผ่านไปเข้าศึกษาต่อปีที่ 1 หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Diplome Universitaire de Technologie – DUT) ในสถาบัน IUT ที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรีวิชาชีพ หรือปริญญาตรีสายสามัญตามความสมัครใจ ในปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สำเร็จวุฒิระดับปริญญาตรีต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )