ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  02 ต.ค. 2556
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาเตรียมความพร้อมที่เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเทศฝรั่งเศส -นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน
นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาเตรียมความพร้อมที่ เมืองLe Mans 
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

รมว.ศธ.เปิดเผยว่าขณะนี้มีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที 3 ซึ่งเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในช่วงเดือนตุลาคม 2555 กำลังศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศสและวิชาการอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา
(
Institut Universitaire de Technologie – IUT) มหาวิทยาลัย Le Manas จำนวน 21 คน โดยทั้งหมดเป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต ที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี วิศวกรรมเครื่องกล ชีวเทคโนโลยี มาตรวิทยา เป็นต้น ในระหว่างการศึกษาเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนทุนได้มีโอกาสทบทวน ศึกษาด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆนักเรียนเหล่านี้จะต้องสอบประเมินผลการศึกษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Diplome Universitaire Preparation aux Formations Scientifiques et Technologiques – DU PFST) หากยังไม่ผ่านหลักสูตรในรอบที่ 1 ก็สามารถศึกษาต่อได้อีก 1 ปีการศึกษา (กันยายน 2556 ถึงมิถุนายน 2557)

สำหรับผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมแล้ว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสจะได้ประสานกับสมาคมผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เพื่อให้มีการสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนที่สอบผ่านไปเข้าศึกษาต่อปีที่ 1 หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Diplome Universitaire de Technologie – DUT) ในสถาบัน IUT ที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรีวิชาชีพ หรือปริญญาตรีสายสามัญตามความสมัครใจ ในปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สำเร็จวุฒิระดับปริญญาตรีต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )