ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  03 ธ.ค. 2556
คณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จำนวน 250 ราย ประกอบด้วยทุนประเภท 1 จำนวน 17 ราย และทุนประเภท 2 จำนวน 233 ราย โปรดอ่านรายละเอียด ......

 

 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสัมภาษณ์ ทุนประเภท 1  

 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสัมภาษณ์ ทุนประเภท 2
 

 

- นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการและสถานที่ที่แจ้งไว้ หากไมดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน 

- เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

- เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป


 

 

รายชื่อสถานที่จัดสอบสัมภาษณ์ผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2

ชื่อสำนักงาน ห้องประชุม ที่ตั้งสนามสอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) ห้องประชุมพุทธไตรรัตนนายก อาคาร 1 (อาคารพระราชทาน)  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ห้องประชุมสพม.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เลขที่ 118 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) ห้องประชุมโกวิท  ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดปราจีนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ผู้มีสิทธิสอบในอำเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดราชบุรี สพม.เขต 8  (อาคาร 6 ชั้น 6) ให้สอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ผู้มีสิทธิสอบในอำเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ (ศูนย์ประสานงานสพม. 8) ให้สมัครสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  (ศูนย์ประสานงาน สพม. 8)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) ผู้มีสิทธิสอบในอำเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ห้องประชุม สพม.9  ชั้น 2  ให้สอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้มีสิทธิสอบในอำเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดนครปฐม ห้องประชุม 615 ให้สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ห้องประชุม สพม.10 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เลขที่ 300 ถ.ดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) ห้องประชุม สพม. 11  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เลขที่ 261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง) ณ ห้องประชุม สพม.เขต 12  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เลขที่  12/13  หมู่ 2  ถนนกะโรม  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง  กระบี่) ห้องประชุมทุ้งฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ห้องประชุมเขาทอย ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เลขที่ 702 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ถนนนราภิรมย์ ตำบลนางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล) ห้องประชุม สพม.16  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ ถนนสะเดาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด) ผู้มีสิทธิสอบในอำเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ให้สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ผู้มีสิทธิสอบในอำเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดตราด ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษาจังหวัดตราด ให้สอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษาจังหวัดตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี  ระยอง) ห้องประชุม สพม. 18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เลขที่ 25/11 หมู่ 5 ถนนบางแสน - อ่างศิลา  ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) ห้องประชุมศูนย์ประสานงานสพม.19 จังหวัดหนองบัวลำภู  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  อยู่ที่อาคารอนาลโย (ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู) อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย  บึงกาฬ) ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ห้องประชุมเปือยงาม สพม.22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) ห้องประชุมหนองหาร สพม.23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) ห้องประชุม สพม.26  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) นนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงนาง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) ห้องประชุมธนาภูมิ สพม.29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) ห้องประชุม สพม.31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ถนนนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ห้องประชุมชั้น 1 สพม.33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ห้องประชุม สพม.34 ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม สพม.34 ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ณ ห้องพิกุลทอง  สพม.35 จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เลขที่ 409/1  ถนนพระเจ้าทันใจ  ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา) ห้องประชุมแม่กก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน) ห้องประชุม 3  สพม.เขต 37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก) ผู้มีสิทธิสอบในอำเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย ห้องประชุม ชั้น 3  สพม.38 ให้สอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ผู้มีสิทธิสอบในอำเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดตาก ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก ให้สอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา สพม.38 จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) ห้องประชุม สพม.39  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )