ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  30 เม.ย. 2557
ขอให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเองหากมีข้อผิดพลาด หรือ จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ให้สามารถแก้ไขข้อมูลและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2557 หากไม่ดำเนินการใด ๆ ตามระยะเวลดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าท่านเห็นชอบกับข้อมูลที่ยื่นสมัครว่าถูกต้องแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557...โปรดอ่านรายละเอียด

 

สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศผลการยื่นใบสมัคร 

สพม.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(กรุงเทพมหานคร)

 

สพม.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
(กรุงเทพมหานคร)

 

สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

 

สพม.4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
(ปทุมธานี สระบุรี)

 

สพม.5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

 

สพม.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
(ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ )

 

สพม.7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
(ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

 

สพม.8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(ราชบุรี กาญจนบุรี)

 

สพม.9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี นครปฐม)

 

สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

 

สพม.11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
(สุราษฎร์ธานี ชุมพร)

 

สพม.12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
(นครศรีธรรมราช  พัทลุง)

 

สพม.13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
(ตรัง  กระบี่)

 

สพม.14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(พังงา ภูเก็ต ระนอง)

 

สพม.15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

 

สพม.16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(สงขลา สตูล)

 

สพม.17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
(จันทบุรี ตราด)

 

สพม.18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
(ชลบุรี  ระยอง)

 

สพม.19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
(เลย หนองบัวลำภู)

 ทุนประเภท 1
 
ทุนประเภท 2 

สพม.20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(อุดรธานี)

 

สพม.21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(หนองคาย บึงกาฬ)

 

สพม.22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(นครพนม มุกดาหาร)

 

สพม.23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(สกลนคร)

 

สพม.24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(กาฬสินธุ์)

 

 

 

สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศผลการยื่นใบสมัคร 

สพม.25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
(ขอนแก่น)

 

สพม.26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(มหาสารคาม)

 

สพม.27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
(ร้อยเอ็ด)

 

สพม.28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ ยโสธร)

 

สพม.29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
(อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

 

สพม.30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
(ชัยภูมิ)

 

สพม.31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
(นครราชสีมา)

 

สพม.32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
(บุรีรัมย์)

 

สพม.33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(สุรินทร์)

 

สพม.34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

 

สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
(ลำปาง ลำพูน)

 

สพม.36

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย พะเยา)

 

สพม.37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่ น่าน)

 

สพม.38

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
(สุโขทัย ตาก)

 

สพม.39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

 

สพม.40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
(เพชรบูรณ์)

 

สพม.41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
(กำแพงเพชร พิจิตร)

 

สพม.42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
(นครสวรรค์ อุทัยธานี)

 

 

  ขั้นตอนหากรู้ว่าตนเองขาดเอกสาร ต้องดำเนินการ ดังนี้ 


1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตมัธยมศึกษาที่ตนสมัค
ร โดยด่วนว่าจะส่งเอกสารได้ทางได้บ้าง เช่น แฟกซ์ หรือ อีเมล์ ส่วนเอกสารตัวจริงส่งจดหมายตามไปอีกที่ ประเด็นคือ ต้องส่งเอกสารสำเนายืนยันสิทธิ ให้ได้ก่อน


2. เมื่อส่งเอกสารแล้วต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าได้รับเอกสารแล้วหรือไม่ ที่อยู่และผู้ประสานงาน สพม.ต่าง ๆ 


3. ดำเนินการให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะ
การติดต่อในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.เพื่อตนเองจะได้ไม่เสีย

สิทธิ์ 
คว
ามสำเร็จเกิดจากก้าวเล็กๆ และความพยายามอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความไม่ประมาท 

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )