ODOS News วันที่โพส:  11 มิ.ย. 2557
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 2557...........

 

 
       ขอเชิญนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   (วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 )
       การติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       สรุปผลการประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   (วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 )
       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ : 10 ส.ค. 2559 )
       ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (วันที่ : 20 ม.ค. 2559 )
       สสวท.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถและคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 345 ทุน   (วันที่ : 04 ม.ค. 2559 )