ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  15 ส.ค. 2557
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 -15 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี โปรดอ่านรายละเอียด...

                    ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ 3 โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งมีการจัดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  โดยผู้มีสิทธิรับทุนฯ ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิการรับทุน ระหว่างวันที่ 4- 8 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนใช้สิทธิสมัคร และจะต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศผู้รับทุน ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสโมสร สถาบันวิชาการทีโอที ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับทุน การเลือกสาขาวิชาและประเทศที่จะเลือกศึกษา ระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุน และการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน) ได้ให้โอวาทแก้นักเรียนทุน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยให้กำลังใจแก่นักเรียนทุนทุกคนให้ตั้งใจศึกษา และนำความรู้และประสบการณ์ต่างกับมาพัฒนาประเทศ ภายหลังสำเร็จการศึกษา และขอให้ภาคภูมิในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินการโครงการได้ทาง 
                                       Face BooK One District One Scholarship:ODOS.MOE   

 ดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ                                                                               

   

  
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )