ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  15 ส.ค. 2557
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 -15 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี โปรดอ่านรายละเอียด...

                    ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ 3 โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งมีการจัดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  โดยผู้มีสิทธิรับทุนฯ ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิการรับทุน ระหว่างวันที่ 4- 8 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนใช้สิทธิสมัคร และจะต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศผู้รับทุน ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสโมสร สถาบันวิชาการทีโอที ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับทุน การเลือกสาขาวิชาและประเทศที่จะเลือกศึกษา ระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุน และการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน) ได้ให้โอวาทแก้นักเรียนทุน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยให้กำลังใจแก่นักเรียนทุนทุกคนให้ตั้งใจศึกษา และนำความรู้และประสบการณ์ต่างกับมาพัฒนาประเทศ ภายหลังสำเร็จการศึกษา และขอให้ภาคภูมิในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินการโครงการได้ทาง 
                                       Face BooK One District One Scholarship:ODOS.MOE   

 ดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ                                                                               

   

  
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )