ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  15 ส.ค. 2557
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 -15 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี โปรดอ่านรายละเอียด...

                    ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ 3 โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งมีการจัดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  โดยผู้มีสิทธิรับทุนฯ ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิการรับทุน ระหว่างวันที่ 4- 8 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนใช้สิทธิสมัคร และจะต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศผู้รับทุน ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสโมสร สถาบันวิชาการทีโอที ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับทุน การเลือกสาขาวิชาและประเทศที่จะเลือกศึกษา ระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุน และการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน) ได้ให้โอวาทแก้นักเรียนทุน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยให้กำลังใจแก่นักเรียนทุนทุกคนให้ตั้งใจศึกษา และนำความรู้และประสบการณ์ต่างกับมาพัฒนาประเทศ ภายหลังสำเร็จการศึกษา และขอให้ภาคภูมิในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินการโครงการได้ทาง 
                                       Face BooK One District One Scholarship:ODOS.MOE   

 ดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ                                                                               

   

  
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ : 06 พ.ย. 2560 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 03 พ.ย. 2560 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )