ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  12 ธ.ค. 2557
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓....

       วันนี้(๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ) เป็นประธานพิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
รอบที่ ๓ ที่เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๙ คน แบ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน จำนวน ๑๖ คน และ นักเรียนทุนจาก ศอบต. จำนวน ๓ คน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทผู้รับทุนที่มีความตั้งใจในการเรียนภาษาญึ่ปุ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการไปศึกษาต่อ และผลการทดสอบของผู้รับทุนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจ และขอให้ผู้รับทุนทุกคนตั้งใจในการศึกษาให้สำเร็จตามที่ได้มุ่งหวัง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษานำกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
      การอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
โดยจะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญึ่ปุ่น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 


ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

 
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนทุน   (วันที่ : 09 ส.ค. 2561 )
       สพฐ. ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2561   (วันที่ : 12 ก.ค. 2561 )
       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ . ปี 2561   (วันที่ : 12 ก.ค. 2561 )
       รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )