ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  01 มิ.ย. 2558
ขอความร่วมมือผู้รับทุนแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้รับทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในประกอบการพิจารณาในการดำเนินโครงการรุ่นต่อไป

 หมายเหตุ  ผู้รับทุนที่ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับทุนที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัว เนื่องจากหมดระยะเวลาการให้ทุน และมีบางส่วนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และนักเรียนทุน

 

 ขั้นตอนการแจ้งข้อมูล 

 ช่องทางที่ 1 การแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 

 การกรอกข้อมูลแบบผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลและแบบสอบถาม ดังนี้

 ช่องทางที่ 2 การแจ้งข้อมูลผ่านอีเมล์ 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามผลผู้รับทุนได้ที่ >>>>> 
2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
3. สแกน หรือถ่ายรูปให้สามารถมองเห็นชัดเจน
4. ส่งข้อมูลมาที่ odos.moe@gmail.com

  ช่องทางที่ 3 การแจ้งข้อมูลผ่านระบบนักเรียนทุนบนเว็บไซต์ 

  เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน www.odos.moe.go.th
  จากนั้นให้กรอก User Name และ Password ซึ่งรหัสนี้นักเรียนทุนจะได้รับจาก E-mail ที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ขอให้แจ้งทาง odos.moe@gmail.com 

  ให้นักนักเรียนทุนทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เพื่อที่จะได้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและติดตามประเมินผลต่อไป

หมายเหตุ อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านที่ทางโครงการให้มา เพื่อความปลอดภัยจากการโดนHack รหัสของนักเรียนทุน 

  ช่องทางที่ 4 การแจ้งข้อมูลผ่านโทรสาร(Fax.)  

          1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามผลผู้รับทุนได้ที่ >>>>>  
          2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
          3. ส่งเอกสารทาง โทรสาร(Fax.)  
02 - 2810953

  ช่องทางที่ 5 การแจ้งข้อมูลผ่านโทรศัพท์  

 สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลสถานะปัจจุบันได้ทาง โทร 02 - 6285646 ต่อ 107 โปรดติดต่อเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น 


ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

 
       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ : 10 ส.ค. 2559 )
       ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (วันที่ : 20 ม.ค. 2559 )
       สสวท.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถและคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 345 ทุน   (วันที่ : 04 ม.ค. 2559 )
       จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย อนุมัติ ๒๓ ราย   (วันที่ : 24 พ.ย. 2558 )
       จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย อนุมัติ ๒๓ ราย   (วันที่ : 24 พ.ย. 2558 )
       กำหนดการจัดทำสัญญารับทุนของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 – 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2558 จำนวน 33 คน ที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   (วันที่ : 28 ก.ย. 2558 )
       ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3-4) ที่ศึกษาต่อในประเทศ   (วันที่ : 20 ส.ค. 2558 )