ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  01 มิ.ย. 2558
ขอความร่วมมือผู้รับทุนแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้รับทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในประกอบการพิจารณาในการดำเนินโครงการรุ่นต่อไป

 หมายเหตุ  ผู้รับทุนที่ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับทุนที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัว เนื่องจากหมดระยะเวลาการให้ทุน และมีบางส่วนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และนักเรียนทุน

 

 ขั้นตอนการแจ้งข้อมูล 

 ช่องทางที่ 1 การแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 

 การกรอกข้อมูลแบบผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลและแบบสอบถาม ดังนี้

 ช่องทางที่ 2 การแจ้งข้อมูลผ่านอีเมล์ 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามผลผู้รับทุนได้ที่ >>>>> 
2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
3. สแกน หรือถ่ายรูปให้สามารถมองเห็นชัดเจน
4. ส่งข้อมูลมาที่ odos.moe@gmail.com

  ช่องทางที่ 3 การแจ้งข้อมูลผ่านระบบนักเรียนทุนบนเว็บไซต์ 

  เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน www.odos.moe.go.th
  จากนั้นให้กรอก User Name และ Password ซึ่งรหัสนี้นักเรียนทุนจะได้รับจาก E-mail ที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ขอให้แจ้งทาง odos.moe@gmail.com 

  ให้นักนักเรียนทุนทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เพื่อที่จะได้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและติดตามประเมินผลต่อไป

หมายเหตุ อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านที่ทางโครงการให้มา เพื่อความปลอดภัยจากการโดนHack รหัสของนักเรียนทุน 

  ช่องทางที่ 4 การแจ้งข้อมูลผ่านโทรสาร(Fax.)  

          1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามผลผู้รับทุนได้ที่ >>>>>  
          2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
          3. ส่งเอกสารทาง โทรสาร(Fax.)  
02 - 2810953

  ช่องทางที่ 5 การแจ้งข้อมูลผ่านโทรศัพท์  

 สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลสถานะปัจจุบันได้ทาง โทร 02 - 6285646 ต่อ 107 โปรดติดต่อเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น 


ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

 
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )