ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  01 มิ.ย. 2558
ขอความร่วมมือผู้รับทุนแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้รับทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในประกอบการพิจารณาในการดำเนินโครงการรุ่นต่อไป

 หมายเหตุ  ผู้รับทุนที่ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับทุนที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัว เนื่องจากหมดระยะเวลาการให้ทุน และมีบางส่วนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และนักเรียนทุน

 

 ขั้นตอนการแจ้งข้อมูล 

 ช่องทางที่ 1 การแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 

 การกรอกข้อมูลแบบผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลและแบบสอบถาม ดังนี้

 ช่องทางที่ 2 การแจ้งข้อมูลผ่านอีเมล์ 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามผลผู้รับทุนได้ที่ >>>>> 
2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
3. สแกน หรือถ่ายรูปให้สามารถมองเห็นชัดเจน
4. ส่งข้อมูลมาที่ odos.moe@gmail.com

  ช่องทางที่ 3 การแจ้งข้อมูลผ่านระบบนักเรียนทุนบนเว็บไซต์ 

  เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน www.odos.moe.go.th
  จากนั้นให้กรอก User Name และ Password ซึ่งรหัสนี้นักเรียนทุนจะได้รับจาก E-mail ที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ขอให้แจ้งทาง odos.moe@gmail.com 

  ให้นักนักเรียนทุนทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เพื่อที่จะได้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและติดตามประเมินผลต่อไป

หมายเหตุ อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านที่ทางโครงการให้มา เพื่อความปลอดภัยจากการโดนHack รหัสของนักเรียนทุน 

  ช่องทางที่ 4 การแจ้งข้อมูลผ่านโทรสาร(Fax.)  

          1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามผลผู้รับทุนได้ที่ >>>>>  
          2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
          3. ส่งเอกสารทาง โทรสาร(Fax.)  
02 - 2810953

  ช่องทางที่ 5 การแจ้งข้อมูลผ่านโทรศัพท์  

 สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลสถานะปัจจุบันได้ทาง โทร 02 - 6285646 ต่อ 107 โปรดติดต่อเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น 


ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

 
       สพฐ. ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2561   (วันที่ : 12 ก.ค. 2561 )
       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ . ปี 2561   (วันที่ : 12 ก.ค. 2561 )
       รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )