ข่าวโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  06 ก.ย. 2562
กลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะจัดขึ้นในวันที่ 12- 14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอ่านรายละเอียด

 

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”

 

                           ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะจัดขึ้นในวันที่ 12- 14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และเห็นคุณค่าในตัวเองให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกกรม และแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสงค์การเรีัยนและการทำงานของนักเรียนรัฐบาลไทย ผู้สนใจเข้าร่วมอ่านรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรม ดังนี้่

รายละเอียดโครงการ 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์กลุ่มและแนะนำโครงการ 

 

 
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 )