ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  22 ม.ค. 2563
ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ห้อง conference hall (จงรัก) ชั้น 7 ห้อง 701 จตุจักร กรุงเทพ สนใจลงทะเบียน

 

ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว
เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ) 
ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ห้อง
conference hall (จงรัก) ชั้น 7 ห้อง 701 จตุจักร กรุงเทพ

 คลิกอ่านรายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

 

       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )