ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 เม.ย. 2564
นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 1-4 สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์โปรดอ่านรายละเอียดและทำตามขั้นตอน...

 

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 2 
จัดส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน 

(คำร้องจะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรอกข้อมูลตามขั้นตอน 2.1 และแนบหลักฐาน 2.2 )

2.1 กรอกข้อมูลลงระบบ 

 

2.2 แนบหลักฐาน 

เนื่องจากระบบมีข้อจำกัดผู้ที่สามารถอัพโหลดเอกสารต้องมีบัญชี Gmail 
หากไม่สามารถจัดส่งเอกสารผ่านระบบข้างต้นได้
ให้จัดส่งหลักฐานไปยังอีเมล odos.moe@gmail.com ผ่านอีเมลอื่น ๆ ที่นักเรียนทุนใช้ที่เป็นปัจจุบัน 

 

ขั้นตอนที่ 3

 รอติดต่อกลับและแจ้งผลทางอีเมล 

 

 
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )