ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประกาศรายชื่อทดแทน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เนื่องจากมีผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 มีหนังสือขอสละสิทธิ์การรับทุน จึงขอแจ้งดำเนินการผู้ได้คะแนนสำรองอันดับที่ 1 มารายงานตัวตามที่กำหนด โปรดอ่านรายละเอียด.....
(วันที่ :26 มี.ค. 2558)  
การแจ้งกำหนดการทำสัญญารับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
กำหนดการทำสัญญารับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 จะแจ้งกำหนดการทำสัญญารับทุนผ่านทาง E-mail ของผู้รับทุน และเว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน .......
(วันที่ :03 ก.ย. 2557)  
รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน : พบนักศึกษาที่ได้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน : พบนักศึกษาที่ได้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน อ่านรายละเอียด
(วันที่ :23 เม.ย. 2557)  
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ของทุนประเภทที่ 2 จำนวน 2 อำเภอ ดังนี้..........
(วันที่ :31 มี.ค. 2557)  
แบบฟอร์มการแจ้งสถานศึกษาและสาขาวิชา
เนื่องจากในวันปฐมนิเทศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ยังมีผู้ที่ไม่ทราบสถานศึกษาที่จะเรียนในประเทศไทย จึงทำให้เว้นว่างการกรอกใบสัญญาเพื่อระบุสถานศึกษา และทำให้สัญญายังไม่สมบูรณ์ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำแบบฟอร์มบันทึกข้อความ "การแจ้งสถานศึกษาและสาขาวิชานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2"
(วันที่ :31 มี.ค. 2557)  
เก็บตก การทำสัญญารับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำสัญญารับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 2 ให้มาทำสัญญาระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สป.) กระทรวงศึกษาธิการ โปรดอ่านรายละเอียด..........
(วันที่ :18 มี.ค. 2557)  
ข่าวการปฐมนิเทศ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2557 และ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ศธ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร
(วันที่ :17 มี.ค. 2557)  
แจ้งการปฐมนิเทศและทำสัญญาผู้รับทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 และปฐมนิเทศแนะแนวการเลือกประเทศสำหรับนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15- 21 มีนาคม 2557 โปรดอ่านรายละเอียด...
(วันที่ :07 มี.ค. 2557)  
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 42 แห่ง
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 42 แห่ง
(วันที่ :28 ก.พ. 2557)  
ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา/ยุติการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนจะต้องมารายงานตัว ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ในวันและเวลาราชการ...
(วันที่ :24 ต.ค. 2557)  

1 2 3 4 5 6 Next