ODOS News
ผู้บริหาร ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 2557...........
(วันที่ :11 มิ.ย. 2557)