ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!

(วันที่ :25 มี.ค. 2565)  
นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)
นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 1-4 สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์โปรดอ่านรายละเอียดและทำตามขั้นตอน...
(วันที่ :08 เม.ย. 2564)  
รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถรายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์....
(วันที่ :08 ม.ค. 2564)  
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://onde.thaijobjob.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
(วันที่ :24 มี.ค. 2563)  
ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)
ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ห้อง conference hall (จงรัก) ชั้น 7 ห้อง 701 จตุจักร กรุงเทพ สนใจลงทะเบียน
(วันที่ :22 ม.ค. 2563)  
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา
สนใจโปรดอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่....
(วันที่ :03 ส.ค. 2562)  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2562 บนระบบออนไลน์ โปรดอ่านรายละเอียด....
(วันที่ :07 ส.ค. 2562)  
ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนทุน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยนักเรียนทุนสามารถสแกน QR Code หรือ พิมพ์ goo.gl/qYRW4S เพื่อประเมินผ่านระบบออนไลน์
(วันที่ :09 ส.ค. 2561)  
ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วปรับข้อมูลสถานการประกอบอาชีพ
ร่วมเติมเต็มข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลโครงการและสนับสนุนการดำเนินการช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐในอนาคต
(วันที่ :05 พ.ค. 2564)  
ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
สำนักงาน ก.พ. พิจารณาหลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ (หลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. (ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)อ่านรายละเอียด
(วันที่ :02 ก.พ. 2561)  

1 2 3 4 5 6 7 8 Next