ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ...
(วันที่ :21 ต.ค. 2556)  
ประกาศยกเลิกและเพิ่มเติมผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
ประกาศยกเลิกและเพิ่มเติมผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ทุนประเภท ๒ ของอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์และเพิ่มเติมอำเภอบางพลี จังหวัดสมัครปราการในการสมัครฯ รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ ...
(วันที่ :13 มิ.ย. 2556)  
คู่มือการดำเนินการรับสมัครโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒
คู่มือการดำเนินการรับสมัครโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โปรดอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร...
(วันที่ :01 ก.ค. 2556)  
การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโคงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ โปรดอ่านรายละเอียด..
(วันที่ :21 พ.ค. 2556)  
ประกาศเลือนกำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
โดยเริ่มการปฐมนิเทศผู้รับทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโกลเด็น ทิวลิป เอสเซนเชี่ยล วสุ กรุงเทพมหานคร และสถาบันวิชาการทีโอที โปรดอ่านรายละเอียด...
(วันที่ :14 พ.ค. 2556)  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑๓๗ ราย ประกอบด้วยทุนประเภท ๑ จำนวน ๑๔ ราย และทุนประเภท ๒ จำนวน ๑๒๓ ราย โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
(วันที่ :19 เม.ย. 2556)  
รมว.ศธ. ให้โอวาทแก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช ให้โอวาทแก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โปรดดูรายละเอียด...
(วันที่ :30 มี.ค. 2556)  
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
นายพงศ์เทพ เพพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS) รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร โปรดอ่านรายละเอียด...
(วันที่ :18 มี.ค. 2556)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่งทั่วประเทศ โปรดดูรายละเอียด...
(วันที่ :12 มี.ค. 2556)  
คู่มือการรับสมัครและการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำคู่มือการรับสมัครและการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ในเป็นคู่มือในการดำเนินงาน ซึ่งเอกสารปรากฎตามหัวข้อดังต่อไปนี้...
(วันที่ :28 ม.ค. 2556)