การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประกาศเลือนกำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
โดยเริ่มการปฐมนิเทศผู้รับทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโกลเด็น ทิวลิป เอสเซนเชี่ยล วสุ กรุงเทพมหานคร และสถาบันวิชาการทีโอที โปรดอ่านรายละเอียด...
(วันที่ :14 พ.ค. 2556)  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑๓๗ ราย ประกอบด้วยทุนประเภท ๑ จำนวน ๑๔ ราย และทุนประเภท ๒ จำนวน ๑๒๓ ราย โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
(วันที่ :19 เม.ย. 2556)  
รมว.ศธ. ให้โอวาทแก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช ให้โอวาทแก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โปรดดูรายละเอียด...
(วันที่ :30 มี.ค. 2556)  
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
นายพงศ์เทพ เพพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS) รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร โปรดอ่านรายละเอียด...
(วันที่ :18 มี.ค. 2556)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่งทั่วประเทศ โปรดดูรายละเอียด...
(วันที่ :12 มี.ค. 2556)  
คู่มือการรับสมัครและการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำคู่มือการรับสมัครและการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ในเป็นคู่มือในการดำเนินงาน ซึ่งเอกสารปรากฎตามหัวข้อดังต่อไปนี้...
(วันที่ :28 ม.ค. 2556)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โปรดอ่านรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนเพิ่มเติม...
(วันที่ :25 ม.ค. 2556)  
ครม.เห็นชอบการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ เห็นชอบการดำเนินการตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑,๘๕๖ ทุน ทั้งนี้ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนฯ จะประกาศเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน โปรดอ่านรายละเอียด...
(วันที่ :21 ม.ค. 2556)  
ครม.เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
replica handbagsกระทรวงศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน2555 ได้เห็นชอบการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการจากเดิม 25 ราย เป็น27 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ คลิกดูรายละเอีดยเพิ่มเติมrolex watches| replica rolex
(วันที่ :14 มิ.ย. 2555)  
การจัดทำสัญญาผู้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
บทบาท สพม. ต่อ การจัดทำสัญญาผู้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 โปรดคลิก ดูรายละเอียด...
(วันที่ :13 มิ.ย. 2555)