ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โปรดอ่านรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนเพิ่มเติม...
(วันที่ :25 ม.ค. 2556)  
ครม.เห็นชอบการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ เห็นชอบการดำเนินการตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑,๘๕๖ ทุน ทั้งนี้ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนฯ จะประกาศเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน โปรดอ่านรายละเอียด...
(วันที่ :21 ม.ค. 2556)  
ครม.เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
replica handbagsกระทรวงศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน2555 ได้เห็นชอบการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการจากเดิม 25 ราย เป็น27 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ คลิกดูรายละเอีดยเพิ่มเติมrolex watches| replica rolex
(วันที่ :14 มิ.ย. 2555)  
การจัดทำสัญญาผู้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
บทบาท สพม. ต่อ การจัดทำสัญญาผู้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 โปรดคลิก ดูรายละเอียด...
(วันที่ :13 มิ.ย. 2555)  
การอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะที่จำเป็น
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายละเอียดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะที่จำเป็นของผู้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 (รอบ 1) วันที่ 17 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โปรดดูรายละเอียด...
(วันที่ :13 มิ.ย. 2555)  
กำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
กำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ ทางเว็บไซต์ www.odos.moe.go.th ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555
(วันที่ :05 มิ.ย. 2555)  
กำหนดการสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
กำหนดการสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
(วันที่ :31 พ.ค. 2555)  
ประกาศเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 และเพิ่มเติมชื่ออำเภอในการคัดเลือกฯ รอบที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 เนื่องจากมีผู้ขอสละสิทธิการรับทุนรัฐบาล เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนบัญชีผู้ที่มีสิทธิรับทุนสำรองอันดับที่ 1 เข้ามาแทน จึงมีความจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเพื่มเติมในส่วนอำเภอที่ขาด และในบางอำเภอไม่มีบัญชีผู้สำรองอันดับที่ 1 และ 2 จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมรายชื่ออำเภออีก 1 อำเภอ นั้น คือ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษำร์ธานี ทำให้ยอดการเปิดรับสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิม 603 อำเภอ เพิ่มเป็น 604 อำเภอ โปรดดูรายละเอียดตามประกาศ.....
(วันที่ :01 พ.ค. 2555)  
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าอบรมปฐมนิเทศ
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2555 - 12 พฤษภาคม 2555 (รวมถึงแจ้งการเดินทางและการแต่งกาย ในวันปฐมนิเทศ)
(วันที่ :25 เม.ย. 2555)  
การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
กำหนดการอบรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2555 – 12 พฤษภาคม 2555ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.....
(วันที่ :12 เม.ย. 2555)