ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. - 18 พ.ค.2555 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ที่ท่านอยู่ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม....
(วันที่ :12 เม.ย. 2555)  
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 417 คน แบ่งเป็นทุนรัฐบาล 325 คน/อำเภอ และทุนส่วนตัว 92 คน โปรดคลิกดูรายละเอียด.......
(วันที่ :12 เม.ย. 2555)  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓
ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถสอบถามสถานที่สอบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕...
(วันที่ :28 มี.ค. 2555)  
แนวทางการสัมภาษณ์
แนวทางการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบรายละเอียด....
(วันที่ :15 มี.ค. 2555)  
ประกาศลำดับที่นั่งสอบ 79 สนามสอบ
ประกาศลำดับที่นั่งสอบ 79 สนามสอบและสอบพร้อมกันทั่วประเทศ (โปรดตรวจรายชื่อ ณ สนามสอบอีกครั้งก่อนเข้าห้องสอบเพื่อความถูกต้อง)
(วันที่ :09 มี.ค. 2555)  
กำหนดการคัดเลือกโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓
กำหนดการสอบข้อเขียนและงานสอบของนักเรียนทุนที่เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน (ทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัว) ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ (ควรตรวจสอบสถานที่สอบก่อนเดินทางสอบ เพื่อความถูกต้องและชัดเจน)
(วันที่ :16 ก.พ. 2555)  
แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
สพป. และ สพม. ทุกเขต สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ดังนี้.....
(วันที่ :14 ก.พ. 2555)  
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) เปิดตัวโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ :26 ธ.ค. 2554)  
สัมมนานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน สัญจร ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ (ภาคกลาง)
replica handbags| louis vuitton ukรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางจุไรรัตน์ แสงบุญนำ) เข้าร่วมโครงการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน วันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร replica watches| rolex watches
(วันที่ :19 ก.ย. 2554)  
ODOS สัญจร ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เข้าร่วมเปิดงาน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
(วันที่ :16 ก.ย. 2554)