การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประกาศลำดับที่นั่งสอบ 79 สนามสอบ
ประกาศลำดับที่นั่งสอบ 79 สนามสอบและสอบพร้อมกันทั่วประเทศ (โปรดตรวจรายชื่อ ณ สนามสอบอีกครั้งก่อนเข้าห้องสอบเพื่อความถูกต้อง)
(วันที่ :09 มี.ค. 2555)  
กำหนดการคัดเลือกโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓
กำหนดการสอบข้อเขียนและงานสอบของนักเรียนทุนที่เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน (ทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัว) ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ (ควรตรวจสอบสถานที่สอบก่อนเดินทางสอบ เพื่อความถูกต้องและชัดเจน)
(วันที่ :16 ก.พ. 2555)  
แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
สพป. และ สพม. ทุกเขต สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ดังนี้.....
(วันที่ :14 ก.พ. 2555)  
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) เปิดตัวโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ :26 ธ.ค. 2554)  
สัมมนานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน สัญจร ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ (ภาคกลาง)
replica handbags| louis vuitton ukรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางจุไรรัตน์ แสงบุญนำ) เข้าร่วมโครงการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน วันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร replica watches| rolex watches
(วันที่ :19 ก.ย. 2554)  
ODOS สัญจร ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เข้าร่วมเปิดงาน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
(วันที่ :16 ก.ย. 2554)  
การสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน : ประสบการณ์ที่ฝากไว้กับก้าวต่อไปที่ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยก็สามารถเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้นะค่ะ
(วันที่ :31 ส.ค. 2554)  
เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ที่ศึกษาอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ ๖ – ๑๒ เมษายน ที่ผ่านมา....
(วันที่ :20 เม.ย. 2554)  
กระทรวงศึกษาธิการจัดสัมมนาโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สัญจร 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา 1 อำเภอ 1 ทุน สัญจร 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
(วันที่ :03 มี.ค. 2554)  
โครงการสัมมนา 1 อำเภอ 1 ทุน สัญจร 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสัมมนา 1 อำเภอ 1 ทุน สัญจร 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ขึ้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553....
(วันที่ :07 ม.ค. 2554)