ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน : ประสบการณ์ที่ฝากไว้กับก้าวต่อไปที่ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยก็สามารถเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้นะค่ะ
(วันที่ :31 ส.ค. 2554)  
เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ที่ศึกษาอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ ๖ – ๑๒ เมษายน ที่ผ่านมา....
(วันที่ :20 เม.ย. 2554)  
กระทรวงศึกษาธิการจัดสัมมนาโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สัญจร 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา 1 อำเภอ 1 ทุน สัญจร 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
(วันที่ :03 มี.ค. 2554)  
โครงการสัมมนา 1 อำเภอ 1 ทุน สัญจร 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสัมมนา 1 อำเภอ 1 ทุน สัญจร 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ขึ้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553....
(วันที่ :07 ม.ค. 2554)  
ติดตามประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่กำลังศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ วันที่ 25-26 กันยายน 2553 ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมณี จำนวน 110 คน...
(วันที่ :07 ต.ค. 2553)  
นักเรียนทุนฯที่ศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี กรอกข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี...
(วันที่ :29 ก.ย. 2553)  
การติดตามประเมินผลและเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส และ เมือง Brig ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้เดินทางไปติดตามประเมินผลและเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2553 ที่ศึกษาในสถาบันการโรงแรม Cesar Ritz ณ เมือง Brig ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส.....
(วันที่ :30 มิ.ย. 2553)  
การสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่สำเร็จการศึกษา
5 มีนาคม 2553 : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ โรงแรมปริ๊นส์พาเลซ
(วันที่ :05 มี.ค. 2553)  
กิจกรรมติดตามประเมินผลนักเรียนที่ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ
กิจกรรมติดตามประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1ทุน ที่ยุติการศึกษาในต่างประเทศและกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2552
(วันที่ :09 มี.ค. 2553)  
“รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนโครงการฯ ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศสวีเดน”
นักเรียนทุนในโครงการ ฯ ได้เขียนเรียงความชีวิตในต่างแดนของตนเอง ให้ฟังเกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสในการรับทุนไปศึกษาต่อในประเทศสวีเดน ซึ่งในช่วงแรกประสบปัญหาด้านภาษา และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้ด้วยความอดทน และพยายามศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง จำนวน 7 คน
(วันที่ :17 ก.พ. 2553)