ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นักเรียนทุนที่ศึกษาณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กได้เขียนเรียงความ “ประโยชน์จากทุนการศึกษาโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน”
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการหารือร่วมกับ เอกอัคราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเข้าพบนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่ศึกษาอยู่ในประเทศเดนมาร์ก นร.ทุนทุกคนตระหนักถึงท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นสำคัญ เพราะเราคือ “ความหวังของแผ่นดิน” แม้เป็นเพียงเสียงเล็กๆ เพียงเสียงเดียวคงไม่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มาก แต่เสียงของพวกเขามีพลังมากพอที่จะทำอะไรมากมายให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
(วันที่ :11 ก.พ. 2553)  
บันทึกของชาวรากหญ้า
นางสาวจิรพร กลั่นสุภา นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ ๒ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริญญาตรีหลักสูตรขั้นพื้นฐานมนุษศาสตร์และเทคโนโลยี (Humanistic technology basis study) Rokilde University, Denmark
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
ประโยชน์ที่ได้รับจากทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
นายจรัญ กิลี นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปัจจุบัน Human Life Sci. Eng. Technical University of Denmark
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
ประสบการณ์จริงจากนักเรียนทุน ODOS
ไพศาล ตันบริภัณฑ์ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นสอง ปัจจุบัน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ University of Copenhagen
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
นักเรียนทุน ODOS รุ่น 1
น.ส. วาสนา เด็ดดวงรัมย์ คณะ Economics administration ปีที่ 3 The University Of Southern Denmark
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
เสียงหนึ่งจากแดนไกล
นางสาวพิชญ์ชยานันท์ สมประเสริฐ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่หนึ่ง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ University Of Copenhagen, Denmark
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
ศธ.จัดโครงการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ1อำเภอ1ทุน รุ่นที่1
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2550 ณ มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
(วันที่ :01 ธ.ค. 2552)  

Prev1 2 3 4 5 6