การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ติดตามประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่กำลังศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ วันที่ 25-26 กันยายน 2553 ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมณี จำนวน 110 คน...
(วันที่ :07 ต.ค. 2553)  
นักเรียนทุนฯที่ศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี กรอกข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี...
(วันที่ :29 ก.ย. 2553)  
การติดตามประเมินผลและเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส และ เมือง Brig ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้เดินทางไปติดตามประเมินผลและเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2553 ที่ศึกษาในสถาบันการโรงแรม Cesar Ritz ณ เมือง Brig ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส.....
(วันที่ :30 มิ.ย. 2553)  
การสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่สำเร็จการศึกษา
5 มีนาคม 2553 : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ โรงแรมปริ๊นส์พาเลซ
(วันที่ :05 มี.ค. 2553)  
กิจกรรมติดตามประเมินผลนักเรียนที่ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ
กิจกรรมติดตามประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1ทุน ที่ยุติการศึกษาในต่างประเทศและกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2552
(วันที่ :09 มี.ค. 2553)  
“รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนโครงการฯ ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศสวีเดน”
นักเรียนทุนในโครงการ ฯ ได้เขียนเรียงความชีวิตในต่างแดนของตนเอง ให้ฟังเกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสในการรับทุนไปศึกษาต่อในประเทศสวีเดน ซึ่งในช่วงแรกประสบปัญหาด้านภาษา และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้ด้วยความอดทน และพยายามศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง จำนวน 7 คน
(วันที่ :17 ก.พ. 2553)  
นักเรียนทุนที่ศึกษาณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กได้เขียนเรียงความ “ประโยชน์จากทุนการศึกษาโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน”
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการหารือร่วมกับ เอกอัคราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเข้าพบนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่ศึกษาอยู่ในประเทศเดนมาร์ก นร.ทุนทุกคนตระหนักถึงท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นสำคัญ เพราะเราคือ “ความหวังของแผ่นดิน” แม้เป็นเพียงเสียงเล็กๆ เพียงเสียงเดียวคงไม่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มาก แต่เสียงของพวกเขามีพลังมากพอที่จะทำอะไรมากมายให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
(วันที่ :11 ก.พ. 2553)  
บันทึกของชาวรากหญ้า
นางสาวจิรพร กลั่นสุภา นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ ๒ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริญญาตรีหลักสูตรขั้นพื้นฐานมนุษศาสตร์และเทคโนโลยี (Humanistic technology basis study) Rokilde University, Denmark
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
ประโยชน์ที่ได้รับจากทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
นายจรัญ กิลี นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปัจจุบัน Human Life Sci. Eng. Technical University of Denmark
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
ประสบการณ์จริงจากนักเรียนทุน ODOS
ไพศาล ตันบริภัณฑ์ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นสอง ปัจจุบัน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ University of Copenhagen
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)