การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
นักเรียนทุน ODOS รุ่น 1
น.ส. วาสนา เด็ดดวงรัมย์ คณะ Economics administration ปีที่ 3 The University Of Southern Denmark
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
เสียงหนึ่งจากแดนไกล
นางสาวพิชญ์ชยานันท์ สมประเสริฐ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่หนึ่ง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ University Of Copenhagen, Denmark
(วันที่ :02 ก.พ. 2553)  
ศธ.จัดโครงการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ1อำเภอ1ทุน รุ่นที่1
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2550 ณ มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
(วันที่ :01 ธ.ค. 2552)  

Prev1 2 3 4 5 6 7