รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่โพส:  26 ธ.ค. 2560