สรุปกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 วันที่โพส:  10 เม.ย. 2561