รายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาออนไลน์ วันที่โพส:  08 ก.พ. 2562

 

ขั้นตอนที่ 1 พื่อรายงานตัวออนไลน์

 ขั้นตอนที่ 2 ส่งอีเมลเอกสารหลักฐานสำเร็จการศึกษาไป
ยังอีเมล Odos.moe@gmail.com
ทั้งนี้ นักเรียนทุนจะต้องยื่นเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินทางกลับประเทศไทย
ภายใน 20 วัน 
กับสำนักงาน ก.พ. ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนรายงานผ่านระบบฯ นี้

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งข้อมูลการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา